Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • งานเทศกาลชมสวน Flora Festival วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
  • เทศกาลทุ่งทานตะวัน 3 จังหวัด เริ่มแล้ว ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
  • ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว โคราช ชมพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านต้น วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
  • จองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมทั่วไทย

วิธีเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม

  

เส้นทางเดินทาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ 64 กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตของจังหวัดสมุทรสงคราม

  • ทิศเหนือ ติดจังหวัดราชบุรี
  • ทิศใต้ ติดจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก? ติดจังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี

การเดินทางโดย รถไฟ

รถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยออกทุกวัน ลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ข้ามเรือจากท่ามหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม เพื่อต่อรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านแหลมไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ จะลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามตารางรถไฟได้ที่ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ โทร. ๐ ๒๔๖๕ ๒๐๑๗, ๐ ๒๘๙๐ ๖๒๖๐ หรือ www.railway.co.th

การเดินทางโดย รถยนต์

รถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๕ ถนนพระราม ๒ ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๖๓ จะมีทางแยกต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม

การเดินทางโดย รถประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม โดยมีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๕๐-๒๑.๐๐ น. รถปรับอากาศ (ดำเนินทัวร์) โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๓๕๕ หรือ www.transport.co.th


แผนที่จังหวัดสุมทรสงคราม บน Google Maps


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น