Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • โขนศาลาเฉลิมกรุง ทุกวันพฤหัส ศุกร์ 19.30 น. ถึง 31 ธันวาคม 257 จองบัตร 02 224-4499
  • เทศกาลทุ่่งทานตะวัน 3 จังหวัด เริ่มแล้ว ถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2557
  • จองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมทั่วไทย

ประเพณี จังหวัดพิษณุโลก

  

ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก

งานประเพณีการแข่งเรือยาว
แม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

จัดการแข่งขันประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ในงานมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งขันเรือยาวและการประดับขบวนเรือต่างๆ