Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 35 วันที่ 2-5 กรกฏาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา
  • เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง
  • Terminal 21 Mid Year Sale 22 มิย. - 22 กรกฏาคม 2558 ลดสูงสุด 70%
  • เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 11 ถึงสิงหาคม 2558 ณ อุทยานแแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
  • Smart SME EXPO 2015 2-5 กรกฏาคม 2558 เมืองทองธานี

ประเพณี จังหวัดพิษณุโลก

  

ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก

งานประเพณีการแข่งเรือยาว
แม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

จัดการแข่งขันประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ในงานมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งขันเรือยาวและการประดับขบวนเรือต่างๆ