Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • งานเทศกาลชมสวน Flora Festival วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
  • เทศกาลทุ่งทานตะวัน 3 จังหวัด เริ่มแล้ว ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
  • ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว โคราช ชมพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านต้น วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
  • จองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมทั่วไทย

ประเพณี จังหวัดเพชรบุรี

  

ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี

งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดทั้งปีจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่สำคัญ เช่น งานประจำปีพระนครคีรี ของดีเมืองเพชร งานปีใหม่ชาวไทยทรงดำ งานประเพณีวันสงกรานต์ งานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก บริเวณหาดชะอำ เป็นต้น

งานฤดูหนาวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ค่ายพระรามหก)

Mrigadayavan Palace

นอกเหนือจากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ยากแล้ว ยังมีการตกแต่งบรรยากาศภายในงาน? การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ จากกรมศิลปากรและการแสดงบนเวทีจากศิลปินในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการแสดงนิทรรศการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นและผลงานจากโครงการต่าง ๆ ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน?การจัดงานจะอยู่ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี

งานประจำปีพระนครคีรี

พระนครคีรี (เขาวัง) และบริเวณโดยรอบ

พระนครคีรี เป็นพระราชวังบนยอดเขาแห่งแรกของไทย ตั้งอยู่ที่ เขาวัง ภูเขาขนาดย่อมอยู่ใจกลางเมืองเพชรบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 มีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองก่อสร้างและโปรดให้สร้างวัดประจำพระราชวัง วัดพระแก้วน้อย สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระราชทานนามว่า พระธาตุจอมเพชร มีการประดับประดาด้วยการปลูกต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมไว้ตลอดสองข้างทางเชื่อมยอดเขาทั้ง 3 ยอด และหมู่พระที่นั่งต่าง ๆ