Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • Bangkok Street Show 2015 4-6 ธันวาคม 2558 ณ สวนลุมพินี
  • มังมูน บุญข้าว จิมทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 5 ธันวา 2558 - 10 มกราคม 2559

วิธีเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์

  

เส้นทางเดินทาง จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ เดิมชื่อ เมืองประทายสมันต์ ต่อมาในปี 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง  จังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 457 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตของจังหวัดสุรินทร์

  • ทิศเหนือ ติดจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
  • ทิศใต้ ติดประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันออก ติดจังหวัดศรีสะเกษ 
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดบุรีรัมย์


จังหวัดสุรินทร์ มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 

การเดินทางโดยรถไฟ

มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 223-7010 หรือ 02 223-7020

การเดินทางโดยรถยนต์

สามารถเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ได้ 2 เส้นทางคือ

  • เส้นทางแรก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา  และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 214 เพื่อเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์
  • เส้นทางสอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านบุรีรัมย์  และเข้าทางหลวงหมายเลข 226

การเดินทางโดยรถประจำทาง

รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 936-2852


แผนที่จังหวัดสุรินทร์ บน Google Maps


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น