Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
  • Bangkok Street Show 2015 4-6 ธันวาคม 2558 ณ สวนลุมพินี
  • มังมูน บุญข้าว จิมทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 5 ธันวา 2558 - 10 มกราคม 2559

ประเพณี จังหวัดกระบี่

  

ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดกระบี่

ประเพณีลอยเรือชาวเล กระบี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งธรรมชาติ งานเทศกาลและประเพณีสำคัญจึงข้องเกี่ยวกับทั้ง 3 สิ่ง เช่น งานเบิกฟ้าอันดามัน งานประเพณีลอยเรือชาวเล งานลานตา ลันตา งานวันเหลืองกระบี่บาน งานปีนผาหารัก เป็นต้น

งานเบิกฟ้าอันดามัน

จัดในราวๆ เดือนพฤศจิกายน เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบ่งบอกถึง การเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ เพื่อสื่อถึงความพร้อมของสภาพภูมิอากาศที่งดงามที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำในศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในเรื่องของการคมนาคม ความปลอดภัย ทีพัก และการบริการ

ประเพณีลอยเรือชาวเล

เป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่เกาะลันตา นับเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของชาวเลที่หาดูได้ยาก โดยจะมีการจัดปีละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันขึ้น 13-15 ค่ำของเดือน 6 และ เดือน 11 พิธีลอยเรือจะทำติดต่อกันเป็นเวลา 3วัน 3 คืน เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเลหรือชาวไทยใหม่ คล้ายกับลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้ระกำ ตัดผม ตัดเล็บ และทำตุ๊กตาไม้แทนคนใส่ลงไปในเรือแล้วนำไปลอย เพื่อเอาความทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่างๆออกไปกับทะเล นอกจากนี้ภายในพิธีจะมีการร้องรำทำเพลง มีการร่ายรำรอบลำเรืออีกด้วย